Amplifiers

Xem theo :
Call
UNICO Classic là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Được trang bị loa tweeter 1 "và loa siêu trầm 8", nó có công suất phát 200W.
Call
Weight 19.1 kg (42.10lb)
Dimensions 37x45x33.5cm (14.5x17.7x13.2 in)
Frequency Response 40 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Weight 13 kg (28.66lb)
Dimensions 27x40x36cm (10.6x15.74x14.17 in)
Frequency Response 60 Hz to 16 kHz (+/-3dB)
Call
Weight 18 kg (39.68lb)
Dimensions 44x35x39cm (17.32x13.78x15.35 in)
Frequency Response 50 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
Call
Weight 24 kg (52.91lb)
Dimensions 63x44.5x43.5cm (24.8x17.52x17.12 in)
Frequency Response 40 Hz to 16 kHz (+/-3dB)
Call
Weight: 20Kg
Dimensions: 58x38x41 cm
Frequency Resp.: 45Hz-15kHz
Woofer: 12"
Call
Weight: 23Kg
Dimensions: 63.5x44.5x43.5 cm
Frequency Resp.: 40Hz-20kHz
Woofer: 15"
Call
Call
Weight 24 Kg
Dimensions 53x25x41.5cm
Frequency Response 40 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Speakers 1” dome tweeter, 10” woofer
Call
Call
Weight 19.1 kg (42.10lb)
Dimensions 26x42x50cm (10.23x16.53x19.70 in)
Frequency Response 30 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Weight 6.3 kg (13.86lb)
Dimensions 27x18x28cm (10.6x7.1x11.2 in)
Frequency Response 80 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Weight 10 kg (22.04lb)
Dimensions 29.5x25.5x35.5cm
Frequency Response 50 Hz to 30 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Weight 14.2 kg (31.30lb)
Dimensions 32.4x32.6x43.8cm
Frequency Response 50 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Weight 6.3 kg (13.86lb)
Dimensions 27x18x28cm (10.6x7.1x11.2 in)
Frequency Response 80 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
Call
Weight 10.3 kg (22.7lb)
Dimensions 26x36x30cm (10.2x14.1x11.8 in)
Frequency Response 60 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.