Pickups

Xem theo :
Call
Call
Stat-V gắn cho cầu dây cho violin và viola được thiết kế để sao chép chính xác âm thanh ấm áp của dây nhạc cụ.
Call
Call
Dòng STAT của micro liên lạc đã được phát triển đặc biệt để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất cho các nhạc cụ có cung trong môi trường âm nhạc to hơn hoặc trong các tình huống hoạt động được khuếch đại.
Call
Call
Dòng STAT của micro liên lạc đã được phát triển đặc biệt để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất cho các nhạc cụ có cung trong môi trường âm nhạc to hơn hoặc trong các tình huống hoạt động được khuếch đại.
Call
Call
Dòng STAT của micro liên lạc đã được phát triển đặc biệt để mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất cho các nhạc cụ có cung trong môi trường âm nhạc to hơn hoặc trong các tình huống hoạt động được khuếch đại.
Call
Call
Output impedance 4.7 Kohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Call
Output impedance 4.7 Kohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Call
Output impedance 4.7 Kohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Sensitivity (on instrument) ca. -30 dB
Call
Call
Battery type Lithium 3V CR2032
Playing hours 120 hours
Current consumption 1.84 mA
Call
Call
Call
Call
Mechanical coupling Butterworth 2nd order
Nominal impedance 380 Ohm
Frequency range from 40 Hz to 12 kHz (+/- 3dB)
Call
Call
Nominal impedance 100 Ohm
Frequency range from 20 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)
Electronics Discret circuit Class A
Call
Call
Nominal impedance 100 Ohm
Frequency range from 20 Hz to 18 kHz (+/- 3dB)
Electronics Discret circuit Class A
Call
Call
Pickup Lydia Electrostatic transducer
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.