Pickups

Xem theo :
Call
Call
Nominal impedance 1.6 Kohm
Frequency Response 40 Hz to 12 kHz
Dynamic range 75 dB
Call
Call
Output impedance 4.7 Kohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Call
Output impedance 4.7 Kohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Call
Nominal impedance 380 ohm @ 1 KHz
Frequency Response 40 Hz to 12 kHz (+/- 3 dB)
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Nominal impedance 1500 ohm @ 1 KHz
Frequency Response 80 Hz to 14 kHz (+/- 3 dB)
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Call
Output impedance 1000 ohm
Frequency Response 60 Hz to 15 kHz
Equivalent output noise 16 dB/0 dB = 0.002%
Call
Output impedance 1000 ohm
Frequency Response 60 Hz to 15 kHz
Equivalent output noise 16 dB/0 dB = 0.002%
Call
Call
Output impedance 1000 ohm
Frequency Response 60 Hz to 15 kHz
Equivalent output noise 16 dB/0 dB = 0.002%
Call
Call
Output impedance 1000 ohm
Frequency Response 60 Hz to 15 kHz
Equivalent output noise 16 dB/0 dB = 0.002%
Call
Output impedance 4.7 Kohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Call
Call
Output impedance 380 ohm @ 1 KHz
Frequency Response 20 Hz to 18 kHz
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.