Pro Audio

Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái đẻ phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe và thượng đế đòi hỏi.
Xem theo :
Call
Call
Weight 13.6 kg (29.9lb)
Dimensions 34x44x28cm (13.4x17.3x11 in)
Frequency Response 30 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Frequency response 60 Hz - 22 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 88.4 dBSPL
SPL max (calc.) 104 dBSPL
Call
Call
Frequency Response 70Hz - 19KHz +/-3dB
Sensitivity (1W/1m) 82.5 dBspl
MAX SPL 97 dBspl
Call
Call
Frequency response 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 89.8 dBSPL
SPL max (calc.) 112 dBSPL
Call
Call
Frequency response 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 89.8 dBSPL
SPL max (calc.) 112 dBSPL
Crossover Passive - 18dB/octave
Call
Call
Frequency response 55 Hz - 22 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 90.0 dBSPL
SPL max (calc.) 108 dBSPL
Crossover Passive - 18dB/octave
  2.8 kHz
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Frequency response 20 Hz-  50 kHz  (-1 dB)
Connection XLR mic in (1), JACK line
  in (1), RCA line in (4), RCA line out (2),
  XLR Output (4), Monitor Output, Phones 
Call
Call
Frequency response 20 Hz-  50 kHz  (-1 dB)
SNR  (A-weighted) 90 dB
Slew Rate 20 V/µs
Total Harmonic Distortion 0.1 % @ 140 W - 4Ω
Call
Call
Frequency response 20 Hz-  50 kHz  (-1 dB)
SNR  (A-weighted) 90 dB
Slew Rate 30 V/µs
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.