Pro Audio

Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái đẻ phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe và thượng đế đòi hỏi.
Xem theo :
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
SPL max (calc.) 127.0  dBSPL
Call
Call
Specifications STL1000P
Frequency response 45 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 93.0  dBSPL
SPL max (calc.) 116 dBSPL
Call
Call
Call
Call
Frequency response 40 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 100.0  dBSPL
SPL max (calc.) 129.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 25 Hz-  100 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
SPL max (calc.) 134.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 45 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 96.0  dBSPL
SPL max (calc.) 120.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 30 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 100.0  dBSPL
SPL max (calc.) 131.0  dBSPL
Call
Frequency response 40 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 128 dBSPL
Call
Frequency response 50 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 128 dBSPL
Call
Call
Weight 17.4 kg (38.35lb)
Dimensions 32x40x37cm (12.6×15.7×14.5 in)
Frequency Response 25 Hz to 200 Hz (+/-3dB)
Call
Loa SCENE Series có thể được cài đặt ở nhiều nơi. Với các thành phần cao cấp của Ý, các hệ thống hoạt động được thiết kế để mang lại kết quả xuất sắc trong các quán bar, nhà hàng, phòng họp, tiền sảnh và không gian biểu diễn. Có sẵn ba mô hình khác nhau.
Call
Call
Frequency response 55 Hz – 22 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 90.0 dBSPL
SPL max (calc.) 108 dBSPL
Call
Call
Frequency response 60 Hz – 22 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 88.4 dBSPL
SPL max (calc.) 104 dBSPL
Call
Call
Frequency response 40 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
SPL max (calc.) 132.0  dBSPL
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.