Pro Audio

Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái đẻ phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe và thượng đế đòi hỏi.
Xem theo :
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 122 dBSPL
Crossover Electronic – 24dB/octave
  2.6 kHz
Call
Call
Call
Call
Frequency response 45 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 98.0  dBSPL
SPL max (calc.) 125 dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 99.0  dBSPL
SPL max (calc.) 122 dBSPL
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 100.0  dBSPL
SPL max (calc.) 127.0  dBSPL
Call
Weight 12 kg (24.4lb)
Dimensions 27x39x36cm (10.6×15.3×14.17 in)
Frequency Response 60 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
Speakers 1” dome tweeter, 8″woofer
Call
Call
Weight 13.6 kg (29.9lb)
Dimensions 34x44x28cm (13.4×17.3×11 in)
Frequency Response 30 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Frequency response 45 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 98.0  dBSPL
SPL max (calc.) 125 dBSPL
Crossover Electronic – 24dB/octave
  2.2 kHz
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 122 dBSPL
Crossover Electronic – 24dB/octave
  2.6 kHz
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 122 dBSPL
Call
Frequency response 130 Hz – 20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 99.0  dBSPL
SPL max (calc.) 131.0  dBSPL
Crossover No filter
Call
Frequency response 130 Hz – 20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 99.0  dBSPL
SPL max (calc.) 131.0  dBSPL
Crossover No filter
Call
Call
Frequency response 150 Hz-  18 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 114.0  dBSPL
Crossover Passive – 18dB/octave
Call
Frequency response 150 Hz-  18 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 114.0  dBSPL
Crossover Passive – 18dB/octave
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.