Pro Audio

Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái đẻ phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe và thượng đế đòi hỏi.
Xem theo :
Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 94.0  dBSPL
SPL max (calc.) 118 dBSPL
Crossover Passive – 18dB/octave
Call
Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 121 dBSPL
Call
Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 94.0  dBSPL
SPL max (calc.) 118 dBSPL

Tom

Call

Tom

Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 96.0  dBSPL
SPL max (calc.) 123 dBSPL

TIM

Call

TIM

Call
Frequency response:    150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m:    94.0  dBSPL
SPL max (calc.):    118 dBSPL
Crossover    Passive – 18dB/octave
Crossover frequency:    2.3 kHz
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.