ACTIVE DI

Schertler Active DI cho phép kết nối trực tiếp các guitar âm thanh, điện, amps guitar, bàn phím và các thiết bị khác vào máy trộn. Không có vòng hum!
(Yêu cầu cung cấp điện ảo).
Call

Tag :

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh
Ý kiến của bạn
Đánh giá