Active Subwoofer

Xem theo :
Call
Call
Frequency response 40 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 100.0  dBSPL
SPL max (calc.) 129.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 25 Hz-  100 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
SPL max (calc.) 134.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 45 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 96.0  dBSPL
SPL max (calc.) 120.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 30 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 100.0  dBSPL
SPL max (calc.) 131.0  dBSPL
Call
Frequency response 40 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 128 dBSPL
Call
Frequency response 50 Hz-  120 Hz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 128 dBSPL
Call
Call
Weight 17.4 kg (38.35lb)
Dimensions 32x40x37cm (12.6×15.7×14.5 in)
Frequency Response 25 Hz to 200 Hz (+/-3dB)
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.