Mixer Egle DM-980

Công Ty TNHH XNK TMDV Phúc Thanh 10 10 144 Array
Mixer Egle DM-980
Mixer Egle DM-980

Mixer Egle DM-980

Mã: Mixer Egle DM-980


Thông số kỹ thuật:
 
Hiệu suất chuyển đổi cao
 
15 dải tần âm thanh tham biến cân bằng, bộ hạn chế, nâng âm, bộ lọc tiếng ồn
 
Chế độ tự hạ âm pass và chặn tín hiệu vượt ngưỡng cho phép
 
Microphone 5 đường chống phản âm
 
4 cổng mic đầu vào với độ nhạy với bộ lọc tín hiệu nhiễu tốt
 
Cổng xuất chính 8 dải tần cân bằng
 
Trung tâm, bộ khung và nâng cổng xuất 5 dải tần cân bằng
 
Điều khiển bằng PC kết nối bằng USB RS232
 
Khóa bẳng điều kiển và hệ thống, tự động lưu cấu hình hệ thống.
Hiệu suất chuyển đổi cao
 
15 dải tần âm thanh tham biến cân bằng, bộ hạn chế, nâng âm, bộ lọc tiếng ồn
 
Chế độ tự hạ âm pass và chặn tín hiệu vượt ngưỡng cho phép
 
Microphone 5 đường chống phản âm
 
4 cổng mic đầu vào với độ nhạy với bộ lọc tín hiệu nhiễu tốt
 
Cổng xuất chính 8 dải tần cân bằng
 
Trung tâm, bộ khung và nâng cổng xuất 5 dải tần cân bằng
 
Điều khiển bằng PC kết nối bằng USB RS232
 
Khóa bẳng điều kiển và hệ thống, tự động lưu cấu hình hệ thống.