GARBO G GUT

Plain gut string

Plain G Gut string

Tension-23 Kg

Call

Tag :

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh
Ý kiến của bạn
Đánh giá