Passive Loudspeakers

Xem theo :
Call
Call
Components         LF: 1 x 15" neodymium weather-resistant with  4’’ coil 
HF: 1 x 3"  neodymium diaphragm compression driver 
Frequency response 50 Hz - 20 kHz
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 98.0  dBSPL
SPL max (calc.) 125 dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 122 dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 121 dBSPL
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 98.0  dBSPL
SPL max (calc.) 124 dBSPL
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 99.0  dBSPL
SPL max (calc.) 127 dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 121.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
SPL max (calc.) 127.0  dBSPL
Call
Call
Specifications STL1000P
Frequency response 45 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 101.0  dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 93.0  dBSPL
SPL max (calc.) 116 dBSPL
Call
Call
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.