PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B PRO

Công Ty TNHH XNK TMDV Phúc Thanh 10 10 144 Array
PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B PRO
PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B PRO

PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B PRO

Mã: STAT B PRO


STAT-B specs

Nominal impedance 1.6 Kohm
Frequency Response 20 Hz to 12 kHz
Dynamic range 75 dB
Sensitivity (on instrument) ca. -25 dB
Temperature range -10° C to +50° C
Contacts Gold plated
Connection Chinch (RCA) to 1/4″ jack

YELLOW SINGLE specs

Weight 0.32 kg (0.68lb)
Dimensions 15x10x3.8cm (5.9×4.25×1.49 in)
Frequency Response 10 Hz to 25 kHz (+/- 3dB)
Construction Anodized aluminium box
Mic Input MIC IN: XLR balanced
  Sensitivity: -56 dB
  Impedance: 4.7 Kohm
  LINE IN: 1/4″ Jack
  Sensitivity: -52 dB
  Impedance: 3 Kohm with 10V on
  Impedance: 200 Kohm with 10V off
RETURN/LINE input 1/4″ stereo balanced Jack
  Sensitivity: -30 dB
  impedance 22 Kohm
EQ 4 band EQ + adjustable notch filter
  warm and low cut
MASTER OUTPUTS XLR balanced, output level +20 dBu
  Impedance 100 ohm
  1/4″ Jack unbalanced, output level +14 dBu
  Impedance 100 ohm
DI output XLR balanced, sensitivity +5 dBu
  Impedance 100 ohm
SEND output XLR balanced, sensitivity +5 dBu
  Impedance 100 ohm
Headphone High class headphone preamplifier
  1/8″ Jack, sensitivity +10 dBu
  Impedance 10 ohm
Supply 24VDC 210 mA regulated power supply

 

STAT-B PRO bao gồm bộ nạp, putty, cáp và preamp YELLOW SINGLE của Schertler với nguồn điện AC quy định. Preamp cho phép người chơi kiểm soát một loạt các thông số bao gồm gain, EQ và cộng hưởng