PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B SET Vin

Công Ty TNHH XNK TMDV Phúc Thanh 10 10 144 Array
PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B SET Vin
PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B SET Vin

PICKUPS SR BOWED INSTRUMENTS STAT B SET Vin

Mã: STAT B SET Vin


Nominal impedance 1.6 Kohm
Frequency Response 20 Hz to 12 kHz
Dynamic range 75 dB
Sensitivity (on instrument) ca. -25 dB
Temperature range -10° C to +50° C
Contacts Gold plated
Connection Chinch (RCA) to 1/4" jack

 

Chuẩn STAT-B SET-VIN tiêu chuẩn bao gồm bộ nạp tiền, cáp và pin preamp STAT-PRE với điều khiển âm lượng.