PICKUPS SR HARP ARPAVOX

Công Ty TNHH XNK TMDV Phúc Thanh 10 10 144 Array
PICKUPS SR HARP ARPAVOX
PICKUPS SR HARP ARPAVOX

PICKUPS SR HARP ARPAVOX

Mã: Arpavox


Mechanical decoupling Butterworth 2nd order
Nominal impedance 380 ohm/1000 Hz
Frequency response from 40 Hz to 12 kHz (+/- 3dB)
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Sensitivity 20mV/g
Sensitivity on instrument ca. -25 dBm
Cable length

250 mm

Connection Line input via mono jack cable
Preamp Full discrete Calss-A preamp
 

 

Arpavox của Schertler đã được phát triển đặc biệt cho những người harpist muốn có một hệ thống khuếch đại chuyên nghiệp mà vẫn cho phép chất lượng âm thanh tự nhiên của nhạc cụ để tỏa sáng. Bộ Arpavox bao gồm bốn bộ cảm biến RESOCOIL, được sử dụng để nắm bắt mọi sắc thái của công cụ phức tạp này, và một bộ khuếch đại nội bộ. Đèn preamp được cung cấp bởi một pin 9V và cho phép chuyển đổi giữa các Resocoils, cũng như đạt được quy định.