PICKUPS SR PIANO CEMBALOX

Công Ty TNHH XNK TMDV Phúc Thanh 10 10 144 Array
PICKUPS SR PIANO CEMBALOX
PICKUPS SR PIANO CEMBALOX

PICKUPS SR PIANO CEMBALOX

Mã: CEMBALOX


Mechanical decoupling Butterworth 2nd order
Nominal impedance 380 ohm/1000 Hz
Frequency response from 40 Hz to 12 kHz (+/- 3dB)
Dynamic range 139 dB, 145 dB typical
Sensitivity 20mV/g
Sensitivity on instrument ca. -25 dBm
Cable length

250 mm

Connection Line input via mono jack cable
Preamp Full discrete Calss-A preamp

 

Được tạo ra đặc biệt cho đàn harpsichord (Cembalo), Cembalox của Schertler là một hệ thống tích hợp tích hợp kết hợp hai bộ cảm biến RESOCOIL và preamp chất lượng cao nội bộ. Đơn giản để hoạt động, nó bao gồm một bánh xe lượng duy nhất mà cho phép người chơi kiểm soát tổng số các mức độ âm lượng. Các điều khiển tham số khác là trên preamp nội bộ được gắn bằng cách sử dụng velcro.