Stage Monitors

Xem theo :
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 90.0  dBSPL
SPL max (calc.) 110.0  dBSPL
Crossover Electronic - 18dB/octave 
  2.7 kHz
Call
Call
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 121 dBSPL
Crossover Passive - 18dB/octave
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  18 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 99.0  dBSPL
SPL max (calc.) 126.0  dBSPL
Crossover Electronic - 24dB/octave 
Hiện nay karaoke không còn là nhu cầu giải trí bình dân của mọi người mà nó còn được đưa vào thiết kế theo những phong cách quý phái để phục vụ cho những người có điều kiện cao hay thu nhập cao. Và điều gì để làm được hài lòng những thượng đế của chúng ta đòi hỏi những nhà thiết kế âm thanh phải có con mắt nghệ thuật để làm sao vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe mà thượng đế đòi hỏi.