facebook zalo

Loa Line Array Verity IWAC208-ROHS

Chủng loại Loa Line Array, góc phủ 106°x6° (H x V) horn
Tần số 80-18.5kHz
Độ nhạy >136dB (pink noise 1m 1box)sensivity LF:98dB ; HF:108dB
Công suất LF:400W HF:120W AES / LF:800W HF:240W Program
Trọng lượng 28.5kg
Kích thước: (WxHxD)684 x 271 x 365
Chủng loại Loa Line Array IWAC 208 (LF Driver 2 x 8″ Neodymium driver, HF Driver 2 x 1.73″driver), góc phủ 106°x6° (H x V) horn
Tần số 80-18.5kHz
Độ nhạy >136dB (pink noise 1m 1box) sensivity LF:98dB ; HF:108dB
Công suất LF:400W HF:120W AES / LF:800W HF:240W Program
Trọng lượng 28.5kg
Kích thước: (WxHxD) 684 x 271 x 365

Sản phẩm khác

Loa Line Array Verity IWAC220P
Loa Line Array Verity IWAC220P
Chủng loại Loa Line Array, HF Driver 2xNeodymium compression drivers, góc phủ 120° Horizontal coverage angle
Tần số 80~18kHz(-10dB)
Độ nhạy >138dB (Peak level at 1 m under half space), Input sensitivity 1V
Công suất 2x860W + 2x230W
Trọng lượng 42 kg
Kích thước: 742x287x513mm (WxHxD)
Loa Line Array Verity IWAC220
Loa Line Array Verity IWAC220
Chủng loại Loa Line Array, góc phủ 120°x10° (H x V) horn
Tần số 80~18kHz(-10dB)
Độ nhạy >136dB(Peak level at 1 m under half space)sensivity LF-100dB;HF-113dB
Công suất LF:500W/HF:110W (AES), LF:1000W/HF:220W
Trọng lượng 34.5kg
Kích thước: 742x287x425mm (WxHxD)
Loa Line Array Verity IWAC210
Loa Line Array Verity IWAC210
Chủng loại Loa Line Array, góc phủ 110°x10° (H x V) horn
Tần số 70-4kHz / HF:1.7k-18.5kHz
Độ nhạy >136dB Program (pink noise 1m 1box)sensivityLF:98dB / HF:108dB
Công suất LF:600W / HF:120W (AES), LF:1200W / HF:240W
Trọng lượng 23.6kg
Kích thước: 499 x 304 x 360mm (WxHxD)