SẢN PHẨM MỚI

Call
Call
Frequency Response 70Hz - 19KHz +/-3dB
Sensitivity (1W/1m) 82.5 dBspl
MAX SPL 97 dBspl
Call
Call
Frequency response 50 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 98.0  dBSPL
SPL max (calc.) 125 dBSPL
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 97.0  dBSPL
SPL max (calc.) 122 dBSPL
Call
Call
Frequency response 150 Hz-  18 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 114.0  dBSPL
Crossover Passive – 18dB/octave
Call
Frequency response 150 Hz-  18 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 114.0  dBSPL
Crossover Passive – 18dB/octave
Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 94.0  dBSPL
SPL max (calc.) 118 dBSPL
Crossover Passive – 18dB/octave
Call
Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 95.0  dBSPL
SPL max (calc.) 121 dBSPL

Call

Call
Frequency response 150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 96.0  dBSPL
SPL max (calc.) 123 dBSPL

Call

Call
Frequency response:    150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m:    94.0  dBSPL
SPL max (calc.):    118 dBSPL
Crossover    Passive – 18dB/octave
Crossover frequency:    2.3 kHz

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Call
Call
Call
Call
Weight 13.6 kg (29.9lb)
Dimensions 34x44x28cm (13.4x17.3x11 in)
Frequency Response 30 Hz to 20 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Frequency response 55 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m 90.0  dBSPL
SPL max (calc.) 110.0  dBSPL
Crossover Electronic - 18dB/octave 
  2.7 kHz
Karaoke Luxury là quán karaoke lớn nằm ở mặt tiền đường 23-25 Vân Đồn - Nha Trang - Khánh Hoà với 30 phòng được thiết kế rất đẹp. Luxury được thiết kế ...
Ngày 27
05
2017

Pro Audio

Call

Call
Frequency response:    150 Hz-  20 kHz
Sensitivity @ 1W/1m:    94.0  dBSPL
SPL max (calc.):    118 dBSPL
Crossover    Passive – 18dB/octave
Crossover frequency:    2.3 kHz
Call
Call
Frequency response 20 Hz-  50 kHz  (-1 dB)
Connection XLR mic in (1), JACK line
  in (1), RCA line in (4), RCA line out (2),
  XLR Output (4), Monitor Output, Phones 
Call
Call
Call
Call
Frequency response 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 89.8 dBSPL
SPL max (calc.) 112 dBSPL
Crossover Passive - 18dB/octave
Call
Call
Frequency response 50 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Sensitivity @ 1W/1m 89.8 dBSPL
SPL max (calc.) 112 dBSPL
Call
Call
Weight 13.6 kg (29.9lb)
Dimensions 34x44x28cm (13.4x17.3x11 in)
Frequency Response 30 Hz to 20 kHz (+/-3dB)

Amplifiers

Call
Weight 24 kg (52.91lb)
Dimensions 63x44.5x43.5cm (24.8x17.52x17.12 in)
Frequency Response 40 Hz to 16 kHz (+/-3dB)
Call
Weight 18 kg (39.68lb)
Dimensions 44x35x39cm (17.32x13.78x15.35 in)
Frequency Response 50 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
Call
Call
Weight 13 kg (28.66lb)
Dimensions 27x40x36cm (10.6x15.74x14.17 in)
Frequency Response 60 Hz to 16 kHz (+/-3dB)
Call
UNICO Classic là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Được trang bị loa tweeter 1 "và loa siêu trầm 8", nó có công suất phát 200W.