facebook zalo
Tel:

Main Power (Công suất)

sắp xếp

hiển thị

Bộ tăng âm điện Verity V2.09
Bộ tăng âm điện Verity V2.09
Chủng loại Power Amplifier Verity V2.09
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 850W 8Ω stereo
2 x 1250W 4Ω stereo
Trọng lượng 24.5 kg
Kích thước: 483 x 416x 89mm
Bộ tăng âm điện VPK CA-2900
Bộ tăng âm điện VPK CA-2900
Chủng loại Power Amplifier VPK CA-2900
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-1.5dB
Công suất 2 x 900W 8Ω stereo
Trọng lượng 14.1 kg
Kích thước: 485 x 370 x 90mm
Bộ tăng âm điện Soundard X13
Bộ tăng âm điện Soundard X13
Chủng loại Power Amplifier Soundard X13
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 1350W 8Ω stereo
2 x 2030W 4Ω stereo
Trọng lượng 38 kg
Kích thước: 483 x 486 x 133mm
Bộ tăng âm điện Soundard X8.0
Bộ tăng âm điện Soundard X8.0
Chủng loại Power Amplifier Soundard X8.0
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 800W 8Ω stereo
2 x 1280W 4Ω stereo
Trọng lượng 33.1 kg
Kích thước: 483 x 486 x 133mm
Bộ tăng âm điện Soundard X5.5
Bộ tăng âm điện Soundard X5.5
Chủng loại Power Amplifier Soundard X5.5
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 550W 8Ω stereo
2 x 950W 4Ω stereo
Trọng lượng 27.1 kg
Kích thước: 483 x 486 x 89mm
Bộ tăng âm điện Digisynthetic DH1400
Bộ tăng âm điện Digisynthetic DH1400
Chủng loại Power Amplifier Digisynthetic DH1400
Tần số 20Hz - 20KHz
Công suất 2 x 950W 8Ω, 2 x 1400W 4Ω, 2800W Bridge
Trọng lượng 24 kg
Kích thước: ( W x H x D) 482 x 89 x 423 mm
Bộ tăng âm điện Digisynthetic DH1200
Bộ tăng âm điện Digisynthetic DH1200
Chủng loại Power Amplifier Digisynthetic DH1200
Tần số 20Hz - 20KHz
Công suất 2 x 800W 8Ω, 2 x 1200W 4Ω, 2400W Bridge
Trọng lượng 22.5 kg
Kích thước: ( W x H x D) 482 x 89 x 423 mm
Bộ tăng âm điện SR PA-8150
Bộ tăng âm điện SR PA-8150
Chủng loại Bộ tăng âm điện PA8150
Tần số 20 Hz ÷ 20 KHz ± 0.2db
Công suất 8 x 150W 4Ω  / 4x300W Bridge @ 8Ω
Trọng lượng 16 kg
Kích thước: 400x88x430 mm (WxHxD)
Bộ tăng âm điện Verity V4.09
Bộ tăng âm điện Verity V4.09
Chủng loại Power Amplifier Verity V4.09
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-1.5dB
Công suất 4 x 900W 8Ω stereo
4 x 1500W 4Ω stereo
 
2 x 3000W 8Ω bridge
Trọng lượng 23 kg
Kích thước: 483 x 420 x 89mm
Bộ tăng âm điện Verity V4.30
Bộ tăng âm điện Verity V4.30
Chủng loại Power Amplifier Verity V4.30
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-1.5dB
Công suất 4 x 1600W 8Ω stereo
4 x 2300W 4Ω stereo
4 x  3000W 2Ω stereo
2 x 4600W 8Ω bridge
2 x 6000W 4Ω bridge
Trọng lượng 42 kg
Kích thước: 483 x 507 x 133mm
Bộ tăng âm điện Verity V4.25
Bộ tăng âm điện Verity V4.25
Chủng loại Power Amplifier Verity V4.25
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-1.5dB
Công suất 4 x 1300W 8Ω stereo
4 x 2100W 4Ω stereo
4 x  2500W 2Ω stereo
2 x 4200W 8Ω bridge
2 x 5000W 4Ω bridge
Trọng lượng 15.6 kg
Kích thước: 483 x 412 x 89mm
Bộ tăng âm điện Verity V2.13
Bộ tăng âm điện Verity V2.13
Chủng loại Power Amplifier Verity V2.13
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 1300W 8Ω stereo
2 x 2000W 4Ω stereo
2 x  2800W 2Ω stereo
 4000W 8Ω bridge
 5400W 4Ω bridge
Trọng lượng 14.8 kg
Kích thước: 483 x 456.5 x 89mm
category
close