Ngành karaoke, các cơ sở doanh nghiệp karaoke kiến nghị xem xét cho mở cửa trở lại

Từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát, nhất là từ khi ngưng mọi hoạt động kinh doanh từ ngày 15-3 đã gây thiệt hại nặng nề cho người lao động và doanh nghiệp Karaoke.

Đề nghị UBND cùng các cơ quan chức năng đề xuất Chính phủ cho phép các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được phép mở cửa hoạt động trở lại.

Toàn bộ các điểm kinh doanh Karaoke đều đóng cửa, nguồn thu mất hoàn toàn, trong khi vẫn phải vay mượn để chi trả hỗ trợ nhân viên, chi phí mặt bằng, lãi vay... Thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Với quan điểm điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát tốt và hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh đã khôi phục, hệ thống karaoke này đề nghị UBND cùng các cơ quan chức năng đề xuất Chính phủ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch theo đúng yêu cầu của các cấp chính quyền.