facebook zalo
Tel:

Sản phẩm

sắp xếp

hiển thị

Loa Fuco Nest HP8000X
Loa Fuco Nest HP8000X
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 107 dB
Trọng lượng   310g
Kích thước: 155*210*155(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP6500X (Cam)
Loa Fuco Nest HP6500X (Cam)
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 107 dB
Trọng lượng   190g
Kích thước: 110*85*90(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP6500X (Đen)
Loa Fuco Nest HP6500X (Đen)
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 107 dB
Trọng lượng   190g
Kích thước: 110*85*90(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP6000X
Loa Fuco Nest HP6000X
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 107 dB
Trọng lượng   310g
Kích thước: 148*290*148(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP5000X
Loa Fuco Nest HP5000X
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 105 dB
Trọng lượng   186g
Kích thước: 125*80*75(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP4000X
Loa Fuco Nest HP4000X
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 105 dB
Trọng lượng   230g
Kích thước: 185*110*80(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP4000S
Loa Fuco Nest HP4000S
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 105 dB
Trọng lượng   184g
Kích thước: 185*110*80(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP2000S
Loa Fuco Nest HP2000S
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 105 dB
Trọng lượng   142g
Kích thước: 105*85*105(LxWxH) 
Loa Fuco Nest HP1000X
Loa Fuco Nest HP1000X
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 1.8 KHz - 20KHz
Công suất 25W
Độ nhạy Sensitivity 105 dB
Trọng lượng   169g
Kích thước: 85*90*55(LxWxH) 
Loa Fuco Nest Ax61(Cam)
Loa Fuco Nest Ax61(Cam)
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 52 Hz - 20KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 94 dB
Trọng lượng   50g
Kích thước: 88*88*55(WxHxL) 
Loa Fuco Nest Ax61(Đen)
Loa Fuco Nest Ax61(Đen)
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 52 Hz - 20KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 94 dB
Trọng lượng   50g
Kích thước: 88*88*55(WxHxL) 
Loa Fuco Nest Ax60
Loa Fuco Nest Ax60
Chủng loại Loa nhà Yến
Tần số 52 Hz - 20KHz
Công suất 75W
Độ nhạy Sensitivity 94 dB
Trọng lượng   50g
Kích thước: 88*88*55(WxHxL) 
category
close