facebook zalo
Tel:

Sản phẩm

sắp xếp

hiển thị

Thiết bị chia tín hiệu đèn 8 ngỏ ra bằng đường mạng Color CT-P
Thiết bị chia tín hiệu đèn 8 ngỏ ra bằng đường mạng Color CT-P
Chủng loại Chia tín hiệu
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ
Trọng lượng 2.3kg
Kích thước: 553x265x88 mm
Đèn LASER hiệu ứng sân khấu Color RL5
Đèn LASER hiệu ứng sân khấu Color RL5
Chủng loại Đèn LASER
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ
Trọng lượng kg
Kích thước: 290x290x300 mm
Đèn Led hiệu ứng sân khấu Color SI-320
Đèn Led hiệu ứng sân khấu Color SI-320
Chủng loại Đèn PROBEAM
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 430W
Trọng lượng 12 kg
Kích thước: 400x405x555 mm
Đèn Led ánh sáng hiệu ứng Color SI-146LA
Đèn Led ánh sáng hiệu ứng Color SI-146LA
Chủng loại Đèn BLINDER
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 520W
Trọng lượng 8 kg
Kích thước: 190x350x370 mm
Đèn LED 54 bóng Color SI-028R
Đèn LED 54 bóng Color SI-028R
Chủng loại Đèn LEDPAR
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 180W
Trọng lượng 2.5 kg
Kích thước: 220x305x325 mm
Đèn LED chớp ánh sáng vàng và trắng hiệu Color SI-083D
Đèn LED chớp ánh sáng vàng và trắng hiệu Color SI-083D
Chủng loại Đèn COBPAR
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 170W
Trọng lượng 4 kg
Kích thước: 220x305x325 mm
Đèn LED thanh 18 bóng năm trong một Color SI-045B
Đèn LED thanh 18 bóng năm trong một Color SI-045B
Chủng loại Đèn LEDPAR
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 270W
Trọng lượng 5.5 kg
Kích thước: 220x305x325 mm
Đèn Led hiệu ứng ba trong một Color SI-223
Đèn Led hiệu ứng ba trong một Color SI-223
Chủng loại Đèn PIXELBAR
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 65W
Trọng lượng 3.2 kg
Kích thước: 80x1000x130 mm
Đèn Led hiệu ứng ba trong một Color SI-338L
Đèn Led hiệu ứng ba trong một Color SI-338L
Chủng loại Đèn LASERBEAMBAR
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 200W
Trọng lượng 13.5 kg
Kích thước: 90x850x320 mm
Đèn Led hiệu ứng sân khấu Color SI-319
Đèn Led hiệu ứng sân khấu Color SI-319
Chủng loại Đèn PROBEAM
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 350W
Trọng lượng 12 kg
Kích thước: 235x316.8x519 mm
Đèn Led hiệu ứng sân khấu Color SI-221L
Đèn Led hiệu ứng sân khấu Color SI-221L
Chủng loại Đèn BEAM
Input Voltage AC100-240V 50/60/Hz
Control Signal DMX512
Công suất tiêu thụ 430W
Trọng lượng 12 kg
Kích thước: 235x316.8x519 mm
category
close