facebook zalo
Tel:

Sản phẩm

sắp xếp

hiển thị

Bộ tăng âm điện Verity V2.20
Bộ tăng âm điện Verity V2.20
Bộ tăng âm điện Verity V2.13
Bộ tăng âm điện Verity V2.13
Chủng loại Power Amplifier Verity V2.13
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 1300W 8Ω stereo
2 x 2000W 4Ω stereo
2 x  2800W 2Ω stereo
 4000W 8Ω bridge
 5400W 4Ω bridge
Trọng lượng 14.8 kg
Kích thước: 483 x 456.5 x 89mm
Bộ tăng âm điện Verity V2.08T
Bộ tăng âm điện Verity V2.08T
Chủng loại Power Amplifier Verity V2.08T
Tần số 20Hz – 20kHz, +0/-0.5dB
Công suất 2 x 900W 8Ω stereo
2 x 1200W 4Ω stereo
Trọng lượng 14.1 kg
Kích thước: 483 x 254 x 89mm
Bộ tăng âm điện Verity V2.07
Bộ tăng âm điện Verity V2.07
Loa Full Active Verity MUSE 15P
Loa Full Active Verity MUSE 15P
Chủng loại Loa liền công suất, góc phủ 90°x60° (H x V) horn
Tần số 43Hz~19kHz(-6dB)
Độ nhạy 122dB
Công suất 800W
Trọng lượng 30.4kg 
Kích thước: 470x740x520mm (WxHxD)
Loa Full Verity MUSE 15
Loa Full Verity MUSE 15
Chủng loại Loa Full range Passive 15", góc phủ 90°x60° (H x V) horn
Tần số 46Hz~20kHz(-10dB)
Độ nhạy >127dB @ sensivity 98dB/1W/1m
Công suất 800w@ 8ohms (conti./peak)
Trọng lượng 26.9 kg
Kích thước: 470x740x520 (WxHxD)
loa-full-verity-muse-10
loa-full-verity-muse-10
Chủng loại Loa Full range Passive 10", góc phủ 90°x60° (H x V) horn
Tần số 50Hz~20kHz(-10dB)
Độ nhạy >127dB @ sensivity 98dB/1W/1m
Công suất 600w@ 8ohms (conti./peak)
Trọng lượng 14.8 kg
Kích thước: 330x540x380mm (WxHxD)
Loa Full Verity MUSE 10P
Loa Full Verity MUSE 10P
Chủng loại Loa Full range Passive 10", góc phủ 90°x60° (H x V) horn
Tần số 50Hz~20kHz(-10dB)
Độ nhạy >127dB @ sensivity 98dB/1W/1m
Công suất 600w@ 8ohms (conti./peak)
Trọng lượng 14.8 kg
Kích thước: 330x540x380mm (WxHxD)
Loa Line Array Verity IWAC220P
Loa Line Array Verity IWAC220P
Chủng loại Loa Line Array, HF Driver 2xNeodymium compression drivers, góc phủ 120° Horizontal coverage angle
Tần số 80~18kHz(-10dB)
Độ nhạy >138dB (Peak level at 1 m under half space), Input sensitivity 1V
Công suất 2x860W + 2x230W
Trọng lượng 42 kg
Kích thước: 742x287x513mm (WxHxD)
Loa Line Array Verity IWAC220
Loa Line Array Verity IWAC220
Chủng loại Loa Line Array, góc phủ 120°x10° (H x V) horn
Tần số 80~18kHz(-10dB)
Độ nhạy >136dB(Peak level at 1 m under half space)sensivity LF-100dB;HF-113dB
Công suất LF:500W/HF:110W (AES), LF:1000W/HF:220W
Trọng lượng 34.5kg
Kích thước: 742x287x425mm (WxHxD)
Loa Line Array Verity IWAC210
Loa Line Array Verity IWAC210
Chủng loại Loa Line Array, góc phủ 110°x10° (H x V) horn
Tần số 70-4kHz / HF:1.7k-18.5kHz
Độ nhạy >136dB Program (pink noise 1m 1box)sensivityLF:98dB / HF:108dB
Công suất LF:600W / HF:120W (AES), LF:1200W / HF:240W
Trọng lượng 23.6kg
Kích thước: 499 x 304 x 360mm (WxHxD)
Loa Line Array Verity IWAC208-ROHS
Loa Line Array Verity IWAC208-ROHS
Chủng loại Loa Line Array, góc phủ 106°x6° (H x V) horn
Tần số 80-18.5kHz
Độ nhạy >136dB (pink noise 1m 1box)sensivity LF:98dB ; HF:108dB
Công suất LF:400W HF:120W AES / LF:800W HF:240W Program
Trọng lượng 28.5kg
Kích thước: (WxHxD)684 x 271 x 365
category
close